ضرب المثل های مردم آمل

ضرب المثل های مردم آمل

علی فیوج با خنه کوچ

سخنی با شما
در این بخش قصد داریم ضرب المثل هایی از مردم آمل که در سال های متمادی بر اساس شنیده های خودمان، جمع کرده ایم را برای ثبت برای نسل های آینده به مرور در سایت آمله ارائه کنیم.

این ضرب المثل ها تا حد محسوسی از یاد های مردم این شهر رفته و به نظر نیاز است که در جایی ثبت و ضبط شود. در این راه از ارسال ضرب المثل ها توسط شما عزیزان نیز استقبال می شود.

تا جایی که نگارنده دیده ضرب المثل هایی که در میان یک طایفه بسیار مصطلح و نیز به گوش کسانی که با آنها ارتباط دارند نیز آشناست و شنیده شده ممکن است در میان طوایف دیگر اصلا شنیده نشده باشد و به گوش آنها آشنا نباشد. یا ضرب المثل ها و کنایه هایی که در مردم دشت رایج است به گوش مردم کوهستان نرسیده باشد. ضرب المثل های رایج در میان مردم ساری ممکن است برای ما ناآشنا باشد. برای این موضوع مثال های فراوانی هست و این موارد نشان می دهد که این بخش از تاریخ آمل باید زودتر ثبت و ضبط شود.

به نظر می رسد اگر جمع آوری ضرب المثل ها توسط یک یا چند فرد انجام شود مطمئنا به دلایلی که در بالا گفته شد، تعداد زیادی از ضرب المثل های قدیمی از دست و از یاد ها خواهد رفت. در این راه، ضمن سپاس از همه کسانی که در راه فرهنگ این شهر زحمت کشیده و می کشند حدود سیصد ضرب المثل که تا حالا توسط ما جمع آوری شده به مرور در سایت و در اینستاگرام @amoleh.ir گذاشته خواهدشد و نیاز به کمک همه شما دوستان برای رسیدن به هدف جمع آوری کل ضرب المثل های آمل هست.

ضرب المثل های مردم آمل

شی بوشه بامشی بوشه

سخنی با شما

در این بخش قصد داریم ضرب المثل هایی از مردم آمل که در سال های متمادی بر اساس شنیده های خودمان، جمع کرده ایم را برای ثبت برای نسل های آینده به مرور در سایت آمله ارائه کنیم.

این ضرب المثل ها تا حد محسوسی از یاد های مردم این شهر رفته و به نظر نیاز است که در جایی ثبت و ضبط شود. در این راه از ارسال ضرب المثل ها توسط شما عزیزان نیز استقبال می شود.

تا جایی که نگارنده دیده ضرب المثل هایی که در میان یک طایفه بسیار مصطلح و نیز به گوش کسانی که با آنها ارتباط دارند نیز آشناست و شنیده شده ممکن است در میان طوایف دیگر اصلا شنیده نشده باشد و به گوش آنها آشنا نباشد. یا ضرب المثل ها و کنایه هایی که در مردم دشت رایج است به گوش مردم کوهستان نرسیده باشد. ضرب المثل های رایج در میان مردم ساری ممکن است برای ما ناآشنا باشد. برای این موضوع مثال های فراوانی هست و این موارد نشان می دهد که این بخش از تاریخ آمل باید زودتر ثبت و ضبط شود.

به نظر می رسد اگر جمع آوری ضرب المثل ها توسط یک یا چند فرد انجام شود مطمئنا به دلایلی که در بالا گفته شد، تعداد زیادی از ضرب المثل های قدیمی از دست و از یاد ها خواهد رفت. در این راه، ضمن سپاس از همه کسانی که در راه فرهنگ این شهر زحمت کشیده و می کشند حدود سیصد ضرب المثل که تا حالا توسط ما جمع آوری شده به مرور در سایت و در اینستاگرام @amoleh.ir گذاشته خواهدشد و نیاز به کمک همه شما دوستان برای رسیدن به هدف جمع آوری کل ضرب المثل های آمل هست.

ضرب المثل های مردم آمل

“بالا فِک، پایین تِسکا، میون انجیلی”

معنی کلمه به کلمه: “بالا درخت بید، پایین درخت توسکا، وسط درخت انجیلی”

مفهوم: از هر دری سخنی، رنگارنگ است یا این که شخصیت مشخصی ندارد.

سخنی با شما

در این بخش قصد داریم ضرب المثل هایی از مردم آمل که در سال های متمادی بر اساس شنیده های خودمان، جمع کرده ایم را برای ثبت برای نسل های آینده به مرور در سایت آمله ارائه کنیم.

این ضرب المثل ها تا حد محسوسی از یاد های مردم این شهر رفته و به نظر نیاز است که در جایی ثبت و ضبط شود. در این راه از ارسال ضرب المثل ها توسط شما عزیزان نیز استقبال می شود.

تا جایی که نگارنده دیده ضرب المثل هایی که در میان یک طایفه بسیار مصطلح و نیز به گوش کسانی که با آنها ارتباط دارند نیز آشناست و شنیده شده ممکن است در میان طوایف دیگر اصلا شنیده نشده باشد و به گوش آنها آشنا نباشد. یا ضرب المثل ها و کنایه هایی که در مردم دشت رایج است به گوش مردم کوهستان نرسیده باشد. ضرب المثل های رایج در میان مردم ساری ممکن است برای ما ناآشنا باشد. برای این موضوع مثال های فراوانی هست و این موارد نشان می دهد که این بخش از تاریخ آمل باید زودتر ثبت و ضبط شود.

به نظر می رسد اگر جمع آوری ضرب المثل ها توسط یک یا چند فرد انجام شود مطمئنا به دلایلی که در بالا گفته شد، تعداد زیادی از ضرب المثل های قدیمی از دست و از یاد ها خواهد رفت. در این راه، ضمن سپاس از همه کسانی که در راه فرهنگ این شهر زحمت کشیده و می کشند حدود سیصد ضرب المثل که تا حالا توسط ما جمع آوری شده به مرور در سایت و در اینستاگرام @amoleh.ir گذاشته خواهدشد و نیاز به کمک همه شما دوستان برای رسیدن به هدف جمع آوری کل ضرب المثل های آمل هست.

دکتر محمد تقی شمس امیری

shams amiri

دکتر محمد تقی شمس امیری (درگذشته در 1321 خورشیدی) فرزند میرزا ابولقاسم حکیم شمس الطباء

نمره دفتر اطبا 522 صادره در آبان 1307 خورشیدی از سوی رییس اداره معارف  علی اصغر حکمت

با تشکر از آقای حمید مولوی برای فرستادن این عکس

بازار چهارسوق آمل – کتابفروشی اخوان

بازار چهارسوق آمل - کتابفروشی اخوان

بازار چارسوق ، کتاب فروشی اخوان آمل

سید اسداله اخوان در سال 1286 در شهر آمل متولد شد همسر شادروان اخوان سلطان خانم خواهرزاده ی داعی الاسلام از مفاخر بنام، صاحب کتاب پنج جلدی فرهنگ نظام، موسس اولین روزنامه اسلامی در شهر آمل بوده است. سیداسداله با سلطان خانم دختر خاله و پسرخاله بودند و با هم ازدواج کردند. اخوان در سال 1320 نمایندگی و خبرنگاری روزنامه اطلاعات و هفته نامه فکاهی توفیق را به عهده داشت. هفته نامه فکاهی توفیق به صاحب امتیازی شادروان محمدعلی توفیق در صفحه روی جلد مجله خود که با طنز همراه بود می نوشت« شب جمعه دو چیز یادت نرود، دوم مجله توفیق» و در کنار مجله توفیق این طنز هم به چشم می خورد« مجله توفیق بعد از فروش پس گرفته می شود» توللی در سال 1341 ایام سربازی را در تهران تیپ 1 پهلوی، به عنوان سرباز وظیفه با توجه به سابقه خبرنگاری عنوان منشی سررشته داری انتخاب شد. روزی جهت کنجکاوی به همراه سرباز دیگر یک شماره مجله فکاهی توفیق شماره جدید را خریداری و به دفتر مجله برده و اظهار نمود می خواهم این شماره را پس بدهم. آقایی که بعداً متوجه شدم از طنز نویسان بنام ایران زنده یاد ابوالقاسم حالت بوده، با دست اشاره نمود، به آن اتاق مراجعه کنید. وقتی در را گشودم در مقابل خود تابلوی بزرگ نقاشی شده ای توجه ام را جلب، تنها انگشت شست را نشان می داد. یعنی… (کور خوندی)!!!

سید اسداله اخوان مدیر اولین کتابفروشی در بازار چارسوق آمل بیش از 30 سال رئیس هیئت کشتی آمل، و در تاسیس زورخانه با شادوران معادی همکاری داشتند. در سال 1364 دعوت حق را لبیک گفته و در آستانه مبارکه سیدحسن ولی نیاک لاریجان مدفون گردید. چندسالی نگذشت همسرش سلطان خانم، به دیار باقی شتافته و در کنار وی در آرامگاه خانوادگی آرام گرفت. یادآوری می گردد قبل از اولین کتابفروشی در آمل شخصی به نام کتابی، دستفروش کتاب، همه ساله چندماهی انواع کتابهای مذهبی از جمله قرآن کریم، مفاتیح الجنان، داستان های قدیمی از جمله حسین کرد شبستری، نجمای شیرازی، حافظ، شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، یوسف و زلیخا، مولود نامه، توبه نامه و دهها کتاب دیگر را در پیشخوان مسجد جامع آمل به طور فصلی به فروش می رساند. اکثر مشتریان اینگونه کتابها، روستاییانی بودند که در شب نشینی ها در جمع همسایه ها و فامیل با صدای بلند مخاطبین خود را به وجد می آوردند. عکس نقاشی پرتره سیاه قلم سیداسداله اخوان کتابفروش آن زمان را زنده یاد علی خواجوی نقاش چیره دست و خوش نام، محبوب القلوب مردم شهر به ویژه دانش آموزان که از کتاب نقاشی وی بهره می بردند در تاریخ 25/7/1324 با سیاه قلم اثر ماندگار برای خانواده به جای گذاشت.

نگارنده در سن 15 سالگی شاگرد کتابفروشی اخوان شده بود، عکسی را که ملاحظه می کنید مربوط به سال 1338، 18سالگی توللی، در همان سالهای خبرنگاری روزنامه های پست تهران، ناهید، آیندگان، در نبود شادروان یوسف پیرزاد روزنامه اطلاعات، مجله تهران مصور، هفته نامه بازار رشت، هفته نامه اعتراف بابل و … بوده، سالهاست مدیر و صاحب امتیاز اولین چاپخانه به نام چاپ دانش آمل می باشد. همچنان در هفته نامه ها و سایت های خبری با توجه به اینکه متولد 25/7/1320 می باشد فعال و به آن افتخار می کند.

نامه ای را که ملاحظه می فرمایید تحت شماره 405 مورخه 25/5/1320 روزنامه فکاهی توفیق برای وصول طلب خود یادآوری بدهی شادوران اخوان به رشته تحریر درآمده. حتما بخوانید ارزش پولی 199 ریال را…

گرچه نامه ی دیگری مدیر روزنامه فکاهی توفیق برای شادروان اخوان به صورت طنز نوشته، متاسفانه در بایگانی ام پیدا نشد. متن نامه چنین بود: « اسداله اخوان، من به آمل تشریف آوردم. شما نبودید، 25 ریال بدهی مجله توفیق را هر چی زودتر فرستید… مدیر مجله فکاهی توفیق محمدعلی توفیق 10/11/1320»

با تشکر از آقای محمدعلی توللی

ژاندارم دهه های 20 و 30 خورشیدی

mortazavi-reza5

آقای بزرگ ناطقی اسکی، ژاندارم دهه ی سی خورشیدی

mortazavi-reza6

آقای بزرگ ناطقی اسکی، ژاندارم دهه ی بیست خورشیدی

با تشکر از آقای محمدرضا مرتضوی شاهاندشتی برای این عکس