دورنمای لار – نقاشی کمال الملک اولین شناسنامه صادره در آمل دکتر عبدالله خان احمدیه دیپلم ماشین نویسی – ۱۳۴۱ امیرآباد آبگرم – دهه ۴۰ بالای درخت – ۱۳۳۹ کرسنگ – ۱۳۴۱ زیارت – ۱۳۵۳ بچه های اسپه کلا – ۱۳۴۳ نیاکی محله – ۱۳۴۸ سفر به مشهد – ۱۳۴۶ بازدید از دانشجویان آمل در تبریز – ۱۳۵۱ بازدید دانشجویان آمل در تبریز – ۱۳۵۱ دخترک – ۱۳۵۳ دو برادر – ۱۳۵۷ مدرسه داعی الاسلام – ۱۳۵۷ اسپه کلا – ۱۳۵۹ مرد کفاش – ۱۳۳۹ پیک نیک دو خانواده- ۱۳۴۲ سیزده بدر در محمودآباد – ۱۳۳۹

» 2013 » می