دورنمای لار – نقاشی کمال الملک اولین شناسنامه صادره در آمل دکتر عبدالله خان احمدیه دیپلم ماشین نویسی – ۱۳۴۱ امیرآباد آبگرم – دهه ۴۰ زیارت – ۱۳۵۳ بچه های اسپه کلا – ۱۳۴۳ نیاکی محله – ۱۳۴۸ دو برادر – ۱۳۵۷ برادر و خواهر – ۱۳۵۰ دانش آموزان سال آخر دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۱ بچه های اسپه کلا – ۱۳۵۳ شاهد عقد- ۱۳۵۵ نانوایی خیابان نور – ۱۳۳۸ پیک نیک – ۱۳۴۲ عید فطر در امام زاده ابراهیم – ۱۳۳۸ خانه نیاکی محله – ۱۳۳۶ تیم بسکتبال آمل – سال ۱۳۳۹ پل آمل – دهه ۳۰ افتتاح شرکت تعاونی پاشاکلای دشت سر ۱۳۴۶

» 2013 » می