اردوی دانش آموزی کرسنگ سال 1354

karsang1354
این عکس در سال 1354 در اردوگاه کرسنگ (شهید باهنر فعلی) گرفته شده است . این عکس نمای از لباس پیش آهنگی آن زمان را که دانش آموزان می پوشیدند را نشان میده.
آقایان رضایی – کاظم قاسمی – فتحعلی اکبری … و نفر نشسته شهید بزرگوار بهروز غلامی که قبل از انقلاب به درجه شهادت نائل آمدند.
شهید بهروز غلامی در تهران مشغول بکار بودند که پس از شركت در تظاهرات تهران،  در آبان ماه 1357 به آمل بازگشت و در ساعت 11.30 هفدهم آّبان پس از ممانعت مادرش به تظاهرات پيوست و در حين آتش زدن كوكتا مولوتوف در جلوي شهرباني آمل از ناحيه قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفت  . پيكر مطهر او در غروب پنج شنبه و همزمان با عيد قربان درزادگاهش به خاك سپرده شد

با تشکر از آقای کردی به خاطر ارسال این عکس

 

مسابقه دوستانه واليبال با تيم منتخب آموزشگاههاي شهسوار (تنکابن) سال 38

مسابقه واليبال

نشسته از راست آقايان : محمد ملکي – اسداله ملک – عزت اله فرهومند – خسرو قبادي – علي حسينيان – پرويز مرشد زاده

نفر ايستاده با کلاه شاپو و پالتو آقاي علي اکبر واحدي (دبير و سرپرست تيم )

با تشکر از آقاي اسداله ملک

 

ورزشکاران دانش آموز سال 1338

 

ورزشکاران سال 1338

 

از راست آقايان : احمد احمد زاده (دبير ورزش) – خسرو قبادي – اسکندر ملکي – علي ابراهيمي – پرويز مرشد زاده – عباس پرتوي – حبيب اله غفاري علي اکبر خوشبين – نعمت اله ابطحي – داوود ارزاني – عماد نيک زاد – رحمت اله فروهر – هوشنگ ظاهري – ناصر خاوري – اسداله ملک – علي حسينيان

با تشکر از آقاي اسداله ملک

 

ورزشکاران آموزشگاههاي آمل در مسابقات گنبد سال 1337

ورزشکاران آموزشگاههاي آمل در مسابقات گنبد سال 1337

 

ايستاده از چپ آقايان :​محمد ملکي – هوشنگ ظاهري – خسرو قبادي – حبيب اله غفاري – اسداله ملک – علي اکبر خوشبين – عزت اله فرهومند – فرامرز نزاکتي – عماد نيکزاد – محمد علي چلايي – داوود ارزاني – پرويز مرشد زاده – علي ابراهيمي

نشسته از چپ آقايان : جمشيد اخوان – بزرگ  صدرزاده – علي اکبر واحدي (سرپرست تيم ) – هوشنگ ظاهري – ماشاء الله اسکو – نعمت  اله ابطحي

با تشکر از  آقاي اسداله ملک

 

تيم واليبال قهرمان آموزشگاههاي امل سال 1337

 

تيم واليبال قهرمان آموزشگاههاي امل سال 1337

ايستاده از چپ آقايان : عزت اله مجد(دبير ورزش) ماشاءالله اسکو – اسداله ملک – محمد جليلي

نشسته از چپ آقايان : نعمت اله صدرزاده – جواد ملکي – محمد ملکي

با تشکر از آقاي اسداله ملک

تيم واليبال آموزشگاه ها ي آمل سال 1337

 

تيم واليبال آموزشگاه ها ي آمل سال 1337

ايستاده از چپ آقايان : ماشاءالله اسکو – عزت اله مجد (مسئول تربيت بدني )- علي اکبر واحدي (سر پرست تيم ) -علي حسينيان – احمد احمدزاده (دبير ورزش ) – اسداله ملک – ناصر خاوري

نشسته از چپ آقايان : محمد ملکي – خسرو قبادي – پرويز مرشد زاده

با تشکر از آقاي  اسداله  ملک

تيم منتخب واليبال آموزشگاههاي آمل سال 1337

تيم منتخب واليبال آموزشگاههاي آمل سال 1337

 

ايستاده از چپ آقايان : اسداله ملک – علي حسينيان – ماشاءالله اسکو – علي اکبر واحدي (دبير رياضيات و سرپرست تيم ) – ناصر خاوري

نشسته از چپ آقايان : پرويز مرشد زاده – محمد ملکي – خسرو قبادي

با تشکر از آقاي اسداله ملک

تئاتر در حضور باد سال 54

تئاتر در حضور باد سال 54

 

اجراي نمايشنامه در حضور باد نوشته بهرام بيضائي به کارگر داني پرويز خشنودي سال 1354 در سالن آموزش  و پرورش آمل

از راست : پرويز خشنودي – عزت اله جوربندي – حسن غفوري