مسابقه واليبال بين تيم دبستان بامداد و دبستان مهر سال 38

 

مسابقه واليبال

ايستاده از راست آقايان :​نريمان نژاد- مهديزاده – اسدي – روحي – مقتدايي

ايستاده از چپ آقايان : خسرو قبادي – ملوک زاده – قريشي – مير ميران پور –

دانش آموزان ايستاده از راست آقايان : قدرت اله مصطفوي – فکري – ولي اله خاکزاد – سالار – واحدي – علي مقدم – توکلي

نشسته از راست : بيژن جعفري – عباس هاديزاده – مهرداد شمس – انفرداي – صالحي – خسو کاوه – فرهاد اعتضادي – نصيري

با تشکر از آقاي عباس هاديزاده

تيم وزنه برداري آمل سال 54

 

تيم وزنه برداري آمل سال 54

ايستاده از راست آقايان : رضا رضازاده – احمد احمدزاده – حسين زاهدي – اصغر محمود زاده – عباس هاديزاده – ؟ – لهراسب کوهستاني – ؟

نشسته از راست آقايان : زروک – سالار زاده – کريمي – فرخ زاد

با تشکر زا آقاي عباس هاديزاده

بازديد از کمپ شرکت نفت محمود آباد دهه 40

بازديد از کمپ شرکت نفت محمود آباد دهه 40

در عکس فوق دکتر اقبال و همسرش و آقايان  سيد علي اکبر هاشمي راد و نصرت مسيحا و چند مهمان خارجي ديده مي شوند

نکته قابل توجه تجهيزات بسيار پيشرفته بکارگرفته در دهه 40 بود

با تشکر از نصرت مسيحا

پذيرايي از فرزندان کارگران شرکت نفت در کمپ محمود آباد دهه 40

 

پذيرايي از فرزندان کارگران شرکت نفت در کمپ محمود آباد دهه 40

هر سال حدود 900 نفر از فرزندان کارگران شرکت نفت از نقاط مختلف کشور بصورت دوره اي به مدت 11 روز جهت تفريح  و استراحت به  کمپ شرکت نفت محمود آباد منتقل و پذيرايي مي شدند

با تشکر از آقاي  نصرت مسيحا

دانش آموزان شاغل در اردوي کمپ نفت محمود آباد تابستان دهه 40

 

دانش آموزان شاغل در اردوي کمپ نفت محمود آباد تابستان دهه 40

 

دانش آموزان شاغل در اردوي کمپ نفت محمود آباد تابستان دهه 40

در صورت شناسايي افراد معرفي بفرماييد

با تشکر از آقاي نصرت  مسيحا