عکس يادگاري دبستان فرهنگ سال 1349

عکس يادگاري دبستان فرهنگ سال 1349

 

عکس يادگاري دبستان فرهنگ سال 1349

ايستاده از راست آقايان : شهيدي – مختاري – خليل پناه – سلطاني – ملک – جنگجو – با وفا – پيغمبرزاده – کاظمي – علائي (دبير)

نشسته از چپ آقايان : سيد مرتضي عبدالحسيني – دکتر راحمي – حق پناه – شهابي – عسگري

با تشکر از آقاي سيد مرتضي عبدالحسيني