عکس یادگاری جاده لهر سال ۴۱ عکس یادگاری سیزده بدر سال ۴۱ دانش آموزان سال چهارم ریاضی دبیرستان محمد طبری شهرستان آمل سال ۱۳۳۹ دبستان ملی دانش (تکیه اسک) ۱۳۰۸ خورشیدی مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه ۴۰

» 2014 » نوامبر