دانش آموزان سال چهارم رياضي دبيرستان محمد طبري شهرستان آمل سال 1339

دانش آموزان سال چهارم رياضي دبيرستان محمد طبري شهرستان آمل سال 1339

 

دانش آموزان سال چهارم رياضي دبيرستان محمد طبري شهرستان آمل سال 1339

گردش علمي دانش آموزان کنار  کارخانه گوني بافي شماره 2 قائم شهر

با تشکر از خانم منور نوايي

دبستان ملی دانش (تکیه اسک) 1308 خورشیدی

takye-ask
در سال 1308 شمسی ، دبستان ملی دانش آمل:

دبستان  ملی شرافت (تاسیس در 1293 شمسی ) با نظام جدید آموزش وپرورش در شهرستان آمل در سال 1308 شمسی به دبستان ملی دانش آمل تغییر نام می دهد

میرزا علی محمد دانشمند مدیر دبستان  تا سال  1341 به کارادامه داده و در ساعت یک ربع به ده صبح در روی صندلی مدیریت جان به جان آفرین تسلیم می کند .ر

وحش شاد و روانش در بهشت باد.

محل دبستان در تکیه اسک در آمل بوده است .  این مراسم برای تعویض نام دبستان شرافت به دبستان دانش ترتیب داده شده بوده است، صندلی ها معروف به صندلی لهستانی ، دیوارها با قالی ها وقالیچه های دست بافت تزیین شده است  ، در سر در ورودی نام دبستان نوشته شده است ،

مدیر در ابتدای درب ورود ایستاده است ( میرزا علی محمد دانشمند)

با تشکر از جناب آقای منوچهر دانشمند

 

مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه 40

1-(15)

عکسی زیبا از مدرسه قدیم در دهه 1340.

حضور ریش سفیدان و بزرگان و کدخدا روستا به همراه معلمان در مراسمی  در مدرسه ابتدایی
عکس اول : احمد نوبخت , عطااله رضوی , دبیر شریفی و احتمالا دبیر اکبری ، رمضان بهزادی.
عکس دوم : عطاله رضوی ، دبیران شریفی ، بهزادی ، جوانمرد و.. ، احمد نوبخت و عده ای از پیشکسوتان و ریش سفیدان محل و دانش آموزانی کوچکی که الان سنی از آنها گذشته است
1-(13)