دانش آموزان اول ابتدایی دبستان ملی اسلامی ولی عصر (ع)سال ۵۰-۴۹ عکس یادگاری اسفند ۳۲ سرباز دهه ۳۰ عکس یادگاری فروردین ۳۹ نجاران آمل اواخر دهه ۳۰ نجاران آمل سال ۴۳ عکس یادگاری حدود سال  ۱۳۲۰-۱۳۱۹ خانواده جراح زاده سال حدود ۱۳۱۷ اجازه نامه طبابت سال ۱۳۰۸ هنر پیشه و کارگردان آملی سینما سال ۱۳۱۸ عکسی از اولین عکاس آمل ۱۳۲۷ چایی دار امام زاده عبدالله سال ۳۷ رژه تیم ژیمناستیک سال ۴۹ اردوی پیش آهنگی در کرسنگ سال ۴۱ امیرمکرم و سنگ قبرش مدرسه راهنمایی حکیمی دهه ۵۰ مدرسه راهنمایی حکیمی دهه ۵۰ دکتر سیدمحمد حکیمی نیاکی اردوی دانشجویی عمران ملی دهه ۵۰ ورزشکاران آموزشگاههای آمل دهه ۵۰

» حسن غفوری