اردوی پیش آهنگی دانش سرای مقدماتی پسران آمل سال ۱۳۵۵ عکس یادگاری جاده لهر سال ۴۱ عکس یادگاری سیزده بدر سال ۴۱ دانش آموزان سال چهارم ریاضی دبیرستان محمد طبری شهرستان آمل سال ۱۳۳۹ میوه فروشی اقای قربانی میدان هفده شهریور ۱۳۴۸ عکس یادگاری دانش آموزی سال ۵۶ عکس یادگاری ییلاق خوش واش حاج محمد هادی ابراهیمی در سن ۱۰۰ الگی در ییلاق خوش واش سال ۶۰ عکس یادگاری پارک آمل سال ۵۵ اردوی دانشجویی جشن نیمه شعبان دهه ۵۰ عکس یادگاری امام زاده عبدالله آمل دهه ۵۶ عکس یادگاری جوانان طایفه اسک در امام زاده علی پشنک عکس یادگاری ژیمناستیک دهه ۵۰ عکس یادگاری دبستان فرهنگ سال ۱۳۴۹ عکس الیمستان سال ۱۳۳۹ الیمستان سال ۱۳۳۹ مرحوم حسن غفاری (سقا) سال ۴۸ معلمان دبستان فرهنگ آمل سال ۲۹-۲۸ عکس خانوادگی دهه ۳۰ آقای مهندس عبدالله اسلوب (اسلامی) آملی کارخانه حریر بافی چالوس دهه ۳۰

» حسن غفوری