گروه موزیک تکیه اسک در آمل دهه ۵۰ مغازه های سبزه میدان آمل قبل از آتش سوزی دهه ۳۰ خیابان آموزش پرورش آمل سال ۱۳۴۶ عکس یادگاری در حیاط مدرسه یکی از روستاهای آمل سال ۴۸ رودخانه اداره برق دهه ۵۰ خانم متولی تکیه اسک  دهه چهل روستای رزکه دهه ۴۰ تا ۵۰ تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ کارت پایان خدمت سال ۱۳۵۴ عکس یادگاری سال ۱۳۴۲-ییلاق سنگچال عکس یادگاری سال ۱۳۴۲ – ییلاق سنگچال مراسم عروسی روستای فیروزکلا سال ۱۳۴۴ صورت جمع و خرج اعانه حریق زدگان آمل سنئه ئیلان ئیل سال ۱۳۳۵-۱۳۳۶ عکس دسته جمعی سپاهی دانش دوره سی دهه ۵۰ گروه پیش آهنگی آمل دهه ۵۱ پوستر مراسم ختم عکس یادگاری دبیرستان امام خمینی (پهلوی سابق)​ دهه ۵۰ دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی روستای دوتیره آمل بهمراه آموزگارشان دهه ۵۰

» حسن غفوری