جمعی از دانش آموزان دبستان شهید قربان زاده بهمراه آموزگارشان دهه ۵۰ سیزده بدر دهه ۴۰ خانواده های دوبرادر پنبه باغ در محله اسپه کلای آمل عکس یادگاری در ییلاق پلور دهه ۴۰ عکس یادگاری (محله اسپه کلا آمل) دهه ۴۰ دوستان قدیم دهه ۲۰ تشکر سرکار خانم خراسانی از همه عزیزان گزارش  پیام آمل درباره درگذشت زنده یاد استاد سید حسن غفوری گزارش روزنامه همشهری درباره درگذشت زنده یاد استاد سید حسن غفوری محرم سال ۱۳۳۰ امیری سفلی امیری سفلی سال ۱۳۳۰ فیروزکلا سال ۴۴-۴۳ باغ کشاورزی عاشورا سال ۱۳۳۰ منطقه امیری سفلی مجلس عروسی در فیروزکلا سال ۳۷ دانش آموزان فیروزکلا و حومه سال ۴۳ سیزده بدر سال ۴۴ هزینه زایمان سال ۱۴/۶/۵۵ گواهی پزشک و ماما راجع به ولادت ۱۶/۶/۱۳۵۵ رجب رینگو !! غلام !! ما نمانیم و عکس ما ماند سال ۱۳۳۴

» حسن غفوری