الیمستان منزل آقای حسین مقصود نژاد تیر ماه ۱۳۳۶ مسابقه کشتی سال ۱۳۴۸ شکار در الیمستان پاییز ۱۳۳۶ تیم کشتی آموزشگاهها سال ۱۳۴۸ زلزله چلاو سال ۱۳۳۶ چلاو بعد از زلزله تیرماه سال ۱۳۳۶ پدرو فرزند سال ۱۳۳۵ عکس یادگاری اواخر دهه ۴۰ عکس یادگاری دهه ۵۰ زائران مشهد مقدس سال ۲۸/۱۲/۱۳۴۴ دامادو ساقدوش ۴/۸/۱۳۴۶ دانش آموزان دبیرستان ملک زاده ۴/۸/۱۳۴۳ برداشت آلوچه دهه ۵۰ مادربزرگ الحق که سلطانی ….سال ۱۳۴۰ رفقای با مرام سال ۱۳۳۵ قباله ازدواج سال ۱۳۱۲ پل معلق آمل دهه ۴۰ سپاهیان دانش دهه ۴۰ سینما آرش و خلاصه ای از تاریخچه تاسیس سینما در امل مسابقه دوستانه والیبال با تیم منتخب آموزشگاههای شهسوار (تنکابن) سال ۳۸

» حسن غفوری