سردار مفخم لاریجانی بدون شرح تئاتر سال ۵۴ مفاخر ناشناخته آملی سرباز سال حدود ۱۲۹۰ رژه دانش آموزان دبیرستان پهلوی سابق دهه ۳۰ عکس یادگاری دهه ۳۰ مخابرات بایجان دهه ؟ عکس یادگاری جلوی مخابرات رینه دهه ۳۰ حسن غفاری ایرائی هنرپیشه دهه ۴۰ سینمای ایران مسافرت دهه ۳۰ عکس یادگاری سال ۵۱ عکس یادگاری با اتومبیل دهه ۳۰ سیزده بدر سال ۵۳ یاد ایام دهه ۳۰ عکس یادگاری دهه ۴۰ دبستان حکیمی سال ۴۵-۴۴ صنف قصابان گوسفندی دهه ۴۰آمل اسک از نگاهی دیگر سال ۵۶ دانش آموزان کلاس دوم دبستان ملی اسلامی ولیعصر(ع)سال۵۱-۵۰

» حسن غفوری