عکسها سخن می گویند : دست خط داعی الاسلام ومتن شرح حال عکسها سومین سالگرد سومین سالگرد گروه سرود فولکلور آمل – سال ۱۳۵۰ کارت ورود به مسابقات  ۱۳۳۸ عکس از تیم والیبال سال ۱۳۳۷ گزارشی از برگزاری مراسم اولین سالگرد سید حسن غفوری هنرمند تئاتر و عکاسی عکس یادگاری دبستان فرهنگ سال ۱۳۴۹ مراسم ختم دوستان قدیم دهه ۲۰ جمع دوستان سال ۱۹/۲/۱۳۴۲ مدرسه راهنمایی حکیمی دهه ۵۰ اردوی دانشجویی عمران ملی دهه ۵۰ جشن پرستار دهه ۵۰ حاضرین جشن سال ۵۱ عکس یادگاری سال ۳۹ حیاط تکیه نیاکی آمل

» دسته‌بندی نشده