عکس یادگاری امام زاده عبدالله آمل دهه ۵۶ عکس یادگاری ژیمناستیک دهه ۵۰ گروه موزیک تکیه اسک در آمل دهه ۵۰ رودخانه اداره برق دهه ۵۰ روستای رزکه دهه ۴۰ تا ۵۰ تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تلم – بلیران ۱۳۵۰ کارت پایان خدمت سال ۱۳۵۴ عکس دسته جمعی سپاهی دانش دوره سی دهه ۵۰ عکس یادگاری دبیرستان امام خمینی (پهلوی سابق)​ دهه ۵۰ دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی روستای دوتیره آمل بهمراه آموزگارشان دهه ۵۰ جمعی از دانش آموزان دبستان شهید قربان زاده بهمراه آموزگارشان دهه ۵۰ هزینه زایمان سال ۱۴/۶/۵۵ گواهی پزشک و ماما راجع به ولادت ۱۶/۶/۱۳۵۵ رجب رینگو !! غلام !! تعزیه دهه ۵۰ وزنه برداران آ مل در مسابقات گنبد سال ۵۳ وزنه برداران آمل سال ۵۵

» دهه پنجاه خورشیدی