تیم وزنه برداری آمل سال ۵۴ برداشت آلوچه دهه ۵۰ اردوی دانش آموزی کرسنگ سال ۱۳۵۴ تئاتر در حضور باد سال ۵۴ تئاتر آمل سال ۵۰ تئاتر سال ۵۴ عکس یادگاری سال ۵۱ سیزده بدر سال ۵۳ اسک از نگاهی دیگر سال ۵۶ دانش آموزان کلاس دوم دبستان ملی اسلامی ولیعصر(ع)سال۵۱-۵۰ دانش آموزان اول ابتدایی دبستان ملی اسلامی ولی عصر (ع)سال ۵۰-۴۹ مدرسه راهنمایی حکیمی دهه ۵۰ مدرسه راهنمایی حکیمی دهه ۵۰ اردوی دانشجویی عمران ملی دهه ۵۰ ورزشکاران آموزشگاههای آمل دهه ۵۰ تیم وزنه برداری دهه ۵۰ تیم بسکتبال آمل اوایل دهه ۵۰ حاضرین جشن سال ۵۱ اجرای موسیقی سال ۵۰ اجرای موسیقی سال ۵۱

» دهه پنجاه خورشیدی