حمام گروسی آمل در دهه ی سی خورشیدی عکس یادگاری از نجاری حدود دهه ۵۰ عکس یادگاری از اردوی دوچرخه سواران حدود دهه ۵۰ عکس یادگاری ورزشی دهه ۵۰ پرسه در دم پل آمل دهه ی ۱۳۳۰ خورشیدی دبستان دانش آمل – سال ۱۳۱۶ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ عکس یادگاری مقابل پل معلق آمل سال ۵۲ عکس یادگاری دانش سرای پسرانه مقدماتی سال ۵۴ عکس یادگاری روز برفی پل معلق آمل  سال ۱۳۵۴ اردوی پیش آهنگی دانش سرای مقدماتی پسران آمل سال ۱۳۵۵ عکس یادگاری جاده لهر سال ۴۱ عکس یادگاری سیزده بدر سال ۴۱ دانش آموزان سال چهارم ریاضی دبیرستان محمد طبری شهرستان آمل سال ۱۳۳۹ دبستان ملی دانش (تکیه اسک) ۱۳۰۸ خورشیدی مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه ۴۰ میوه فروشی اقای قربانی میدان هفده شهریور ۱۳۴۸

» تصاویر