مغازه های سبزه میدان آمل قبل از آتش سوزی دهه ۳۰ خیابان آموزش پرورش آمل سال ۱۳۴۶ عکس یادگاری در حیاط مدرسه یکی از روستاهای آمل سال ۴۸ رودخانه اداره برق دهه ۵۰ خانم متولی تکیه اسک  دهه چهل روستای رزکه دهه ۴۰ تا ۵۰ اجرای موسیقی در مراسم ۴ آبان ۱۳۴۶ تمرین گروه سرود – ۱۳۴۶ آبان تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تلم – بلیران ۱۳۵۰ مراسم سرودخوانی پیش آهنگان آمل ۱۳۴۰ سمینار دانش آموزان کلاس پنجم ۱۳۴۶ سال ۱۳۴۵ – رژه دانش آموزان دبیرستان پهلوی رژه دانش آموزان ۱۳۴۳ دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال ۱۳۳۹ کلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال ۱۳۳۹ کارت پایان خدمت سال ۱۳۵۴ عکس یادگاری سال ۱۳۴۲-ییلاق سنگچال عکس یادگاری سال ۱۳۴۲ – ییلاق سنگچال

» تصاویر