محمد منوچهری می گوید: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ زمان: ۲۰:۳۰

یاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند
بودیم به یک شراب در مجلس عمر یک دور ز ما زودترک مست شدند
نزدیک به چهل روز گذشت اما غم از دست دادن دوست عزیزم حسن آقا هر روز سنگینتر شده است.بطورحتم بارتحمل این غم بزرگ برای همسرگرامیشان سرکارخانم خراسانی بسی سنگینتراست.ازخداوندمتعال صبرواستقامت
برای ایشان وآرامش و رحمت برای روح پاک آن دوست عزیز را خواستارم
محمد منوچهری

میچکا می گوید: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ زمان: ۱۵:۳۴

خدا بیامرزتش……
همه خوبند – این هم یکی از خوبان بود که در عین حال فرشته هم بود .

ارسال نظر در "پوستر"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر