بازدید محمدرضا پهلوی سال ۱۳۲۷ عکس ۴

16 بازدید محمدرضا پهلوی سال 1327 عکس 4

 

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

www.amoleh.ir

 

 

ارسال نظر در "بازدید محمدرضا پهلوی سال ۱۳۲۷ عکس ۴"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر