معلمان دبستان فرهنگ آمل سال ۲۹-۲۸

 

11 معلمان دبستان فرهنگ آمل سال 29 28

معلمان دبستان فرهنگ آمل سال ۲۹-۲۸

از راست آقایان : پاشایی – فصیح – نصراله صالحی – چناری – حضوری ؟ – کمانگری – ؟

با تشکر از آقای آرش احمدی

ارسال نظر در "معلمان دبستان فرهنگ آمل سال ۲۹-۲۸"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر