جوانی دهه ۳۰

 

333333 جواني دهه 30

 

ایستاده از راست آقایان : یداله فهیمی – علی کمانگری – نصرت اله توسلی مقدم – بزرگ صدر نیاکی

نشسته  آقایان : جعفر رودگریان – صادق رودگریان – ؟

با تشکر از آقای مانی توسلی مقدم

ارسال نظر در "جوانی دهه ۳۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر