رژه ورزشکارا در گرگان سال ۱۳۳۸

4 رژه ورزشکارا در گرگان سال 1338

 

رژه ورزشکارا در گرگان سال ۱۳۳۸

سه نفر جلو از چپ به راست آقایان : اسداله ملک – هوشنگ طاهری – عزت اله فرهومند

با تشکر از آقای اسداله ملک

ارسال نظر در "رژه ورزشکارا در گرگان سال ۱۳۳۸"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر