کیوان می گوید: تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ زمان: ۰۵:۱۸

این عکس مطمئنن مربوط به شهرداری رینه نمیباشد. شجصی که بنام آقای محمد خسروی نوشته شده شباهت هایی به مرحوم خسروی شهردار دهه چهل رینه دارد اما حتی در دهه پنجاه هم این تعداد کراواتی در رینه نبود!!

ارسال نظر در "شهرداری رینه دهه ی سی خورشیدی"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر