عکس از تیم والیبال آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷

3 عکس از تيم واليبال آموزشگاههاي آمل سال 1337

 

عکس از تیم والیبال آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷

از چپ به راست آقایان : پرویز مرشد زاده – اسکندر ملک – ماشاء اله اسکو – ناصر خاوری – خسرو قبادی

با تشکر از آقای اسداله ملک

ارسال نظر در "عکس از تیم والیبال آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر