عکس از تیم والیبال در گنبد کاووس سال ۱۳۳۷

5 عکس از تيم واليبال در گنبد کاووس سال 1337

 

عکس از تیم والیبال در گنبد کاووس سال ۱۳۳۷

از چپ به راست آقایان : اسداله ملک – علی حسینیان – ماشاءاله اسکو – علی اکبر واحدی رئیس هیئت والیبال – ناصر خاوری

نشسته آقایان : پرویز مرشد زاده – اسکندر ملکی – خسور قبادی

با تشکر از آقای اسداله ملک

ارسال نظر در "عکس از تیم والیبال در گنبد کاووس سال ۱۳۳۷"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر