عکس الیمستان سال ۱۳۳۹

2 عکس اليمستان سال 1339

عکس یادگاری روستای الیمستان سال ۱۳۳۹

از چپ آقای عبدالله اسلوب -  خانم مهوش اسلامی  – مدینه خانم -  معصومه اطمینانی – فاطمه اسلامی  و آقای نعمت اسلامی

با تشکر از آیدا بلوری

 

ارسال نظر در "عکس الیمستان سال ۱۳۳۹"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر