حمید -کانادا می گوید: تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ زمان: ۰۵:۴۸

بیاد دارم که سقا خانه با دو سکوی پله‌ائ‌ زنانه -مردانه وقفی حاج حمزه سعادت نیاکی بود.

تاریخ عکس با توجه به شیر فشاری آب در گوشه عکس باید بین دهه ۳۰ تا آغازین سالهای ۴۰ باشد.

بساط تعزیه در ده روز نخست محرّم هم تا اوایل سالهای ۴۰ بر پا بود که پس از آن ممنوع اعلام گردید. در تعزیه امام حسین در روز آخر (دهم) و در صحنه پیش از ورود شیر و مرد فرنگی‌ با اینک دودی و لباس یال‌و‌کوپال دار که با واسطه امام حسین از چنگال شیر نجات داده میشود، تیری هم با تپانچه یکی‌ از مأمورین شهربانی شلیک میشد.

واعظ اصلی‌ تکیه آملی در محرم، آقای جوادی آملی بود که در همان همسایگی در کوچه‌ روبروی حمام نیاکی سکونت داشت.

ارسال نظر در "سقاخانه محوطه تکیه نیاکی"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر