ناشناس می گوید: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ زمان: ۱۱:۳۱

جواد غلامی – محمد رضا غلامی

sina می گوید: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ زمان: ۱۱:۱۶

واقعا اون دوران چه بی رنگ و ریا بود ، آدما خالی از تزویر و ریا بودن . یادش بخیر

دمتون گرم از این عکسای زیباتون

ناصر می گوید: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ زمان: ۱۱:۱۰

اونی که پشته جواد غلامی نشسته عباس غلامی منزل مسکونی مرحوم زنده یاد ابوالقاسم غلامی

رمضان غلامی می گوید: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ زمان: ۲۲:۱۱

پیراهن چهار خونه عکس رمضان غلامی اونی که پشت جواد غلامی نشسته مهین غلامی(به دامنش توجه کنید عباس که دامن نداره!!!!!!!)

رمضان غلامی می گوید: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ زمان: ۲۲:۱۶

بچه قنداقی فریبا غلامی اقای نشسته محمد حسن بیشمی و عکس ایستاده دایی خان اقا پاشا کلا چلاو

ناشناس می گوید: تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ زمان: ۲۰:۲۵

خدا محمد حسن بیشمی را بیامرزه.

ناشناس می گوید: تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ زمان: ۲۰:۲۸

آقای غلامی اگه عکسهای قدیمی محمد حسن بیشمی داری بفرست.

ارسال نظر در "کلرد – دهه ۴۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر