دبستان دانش آمل – سال ۱۳۱۶

1316 دبستان دانش آمل   سال 1316

توضیح آقای منوچهر دانشمند برای عکس:

مردی که در وسط عکس روی صندلی نشسته است آقای میرزا علی محمد دانشمند می باشد. وی ازسال  ۱۲۹۵ شمسی در دبستان شرافت آمل به عنوان معلم و از سال ۱۳۰۶ شمسی به عنوان مدیر خدمت کرد.

نام دبستان شرافت آمل در سال ۱۳۰۶ خورشیدی به دبستان دانش آمل تغییر یافت.

در سمت راست او بچه کوچکی ایستاده است که چهار سال دارد و نامش منوچهر دانشمند آملی است .عکس مربوط به سال ۱۳۱۶ می باشد.

با تشکر از آقای منوچهر دانشمند به خاطر این عکس

ارسال نظر در "دبستان دانش آمل – سال ۱۳۱۶"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر