امام زاده هاشم لاریجان – 1342

emamzadehashem1963

عکس از امام زاده هاشم لاریجان سال 1342

با تشکر از آقای حمید مولوی برای فرستادن این عکس