در مسابقات بسکتبال سال 1343 بندر پهلوی سابق

 

basket pahlave1343-2resized

 

مسابقات بسکتبال سال 1343 بندر پهلوی سابق
از راست به چپ:  مسگر- فلاح زاده – محمدرضا میوه چیان- قدرت تنها – محمد خداداد – عماد نیکزاد- علی مرشد- قدرت توسلی

با تشکر از خانم بهار نیکزاد لاریجانی به خاطر فرستادن این عکس

مسابقات بسکتبال سال 1343 بندر پهلوی سابق

basket pahlave1343resized

مسابقات بسکتبال سال 1343 بندر پهلوی سابق از راست به چپ ایستاده: بیشه کلائی- شکرالله نوری- هوشنگ ظاهری- عماد نیکزاد- پرویز هدایتی- پرویز شکوهی – مسگر- قدرت توسلی از راست به چپ نشسته: محمدرضا میوه چیان- قدرت توفیقی- یحیی ملکی- رحمت حسن نژاد- فلاح زاده- علی مرشد

با تشکر از خانم بهار نیکزاد لاریجانی به خاطر فرستادن این عکس