دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل – سال ۱۳۴۹ دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال ۱۳۳۹ کلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال ۱۳۳۹ دبستان فرهنگ – ۱۳۲۷

» دبستان فرهنگ