دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل – سال 1349

kianmehr-ali---1349

دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل – سال 1349

مکان : تکیه اسک آمل

با سپاس از آقای علی کیانمهر برای ارسال این عکس

دانش آموزان كلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال 1339

1339

دانش آموزان كلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل همراه با معلم رياضي آقاي حسن ترحمي – سال 1339 ( محل فعلي تكيه اسك )
 با تشکر از آقای حامد اخوان برای این عکس

كلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال 1339

1339-2

دانش آموزان كلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل همراه با معلم رياضي آقاي حسن ترحمي – سال 1339 ( محل فعلي تكيه اسك )
 با تشکر از آقای حامد اخوان برای این عکس

دبستان فرهنگ – 1327

دبستان فرهنگ 1327

تاریخ عکس : اردیبهشت  ۱۳۲۷
محل برداشت عکس: دبستان فرهنگ آمل

توضیح جناب آقای علی صالحی برای این عکس:

” افراد نشسته : خانمها، راضیه شهیدی و قالیچی   آقایان : جلالی ، مقتدائی ، رحیم رئیس زاده ، حسین فامیلی ، حسین فصیح
ایستاده از راست :….؟ ، خُلدبرین ، نصراله صالحی مشائی ، گشتاسبی
توضیح اینکه، خانم راضیه شهیدی مادرم و آقای نصراله صالحی مشائی ، پدرم هستند.
با تشکر ، علی صالحی ”