سفر ناصرالدین شاه به لار

safar-be-lar

سفر ناصرالدین شاه به لار برای شکار

بین سالهای 1259 تا 1269 خورشیدی

عکاس: آنتوان سوریوگین

برای دیدن عکس در سایز بزرگتر می توانید به لینک زیر بروید:

http://collections.si.edu/search/tag/tagDoc.htm?recordID=siris_arc_309121

 

سفر شکار ناصرالدین شاه به لار – سال 1269

dar-rahe-shekar-lar

سفر شکار ناصرالدین شاه به لار – تابستان سال 1269 خورشیدی

عکاس : آنتوان سوریوگین

برای دیدن عکس در سایز بزرگتر می توانید به لینک زیر بروید:

http://collections.si.edu/search/tag/tagDoc.htm?thumb=true&recordID=siris_arc_309842&hlterm=nasir&inline=true

 

 

آب گرم لاریجان (اسک؟) – عهد قاجار

abgarrm

 

این عکس توسط آنتوان سوریوگین عکاس اتریشی عصر ناصرالدین شاه گرفته شده است

با توجه به این که در برخی از عکس های دوره قاجار، برای آب اسک هم از واژه آبگرم استفاده شده است مشخص نیست که اینجا دقیقا آب گرم لاریجان است یا آب اسک

چشمه های آب گرم (آب اسک ؟)

abe-garm-cheshmeh

این عکس توسط آنتوان سوریوگین عکاس اتریشی عصر ناصرالدین شاه گرفته شده است

با توجه به این که در برخی از عکس های دوره قاجار، برای آب اسک هم از واژه آبگرم استفاده شده است مشخص نیست که اینجا دقیقا آب گرم لاریجان است یا آب اسک