عروسی دهه 50

kordi (1)2

دهه 1350- روز عروسی /در قدیم بچه ها چقدر ساده و صمیمی بودند و لباسهای روز عروسی چقدر صاده و بی آلایش می باشد.
عکس خانوادگی: آقایان ذبیح اله عزیزی، مهدی رحیمی نژاد ، بهزاد ، اصغر ،  رحمان و…. محمدعلیزاده ، دختر داخل عکس خانم منتظر می باشند
با تشکر از آقای کردی

قباله ازدواج سال 1287 خورشیدی – صفحه 1

33

قباله ازدواج احمد آقا فرزند حاجی ابوالقاسم سلطان با فاطمه خانم فرزند مشهدی محمدرضا دلارستاقی سال 1287 خورشیدی در آمل

با تشکر از جناب آقای نعمت افضلی که این قباله را برای نمایش در سایت در اختیار ما قرار دادند.