نامه مصدق در پاسخ نامه آقای عزت الله نجفی – 1342

nameh-mosaddegh

نامه مصدق در پاسخ نامه آقای عزت الله نجفی

(یکی از بازاریان آمل که حتی پس از حصر و تبعید مصدق هم با وی ارتباط داشت)