محله پایین بازار آمل – دوره قاجار

paein-bazar

این یکی از قدیمی ترین عکس های آمل است که در موزه عکس ایران نگهداری می شود 

توضیح عکس از آقای اردشیر ظروفی:

این عکس متعلق به محله پایین بازار و کاشی محله می باشد .
منزل جلویی متعلق به اعتضادی ها ، منزل سفید بالای عکس متعلق به ظروفی و منزل سمت چپ آن متعلق به خانواده جوان آملی بوده است.
متاسفانه منزل اعتضادی اخیرا تحت پوشش نوسازی محله های قدیمی تخریب شده ولی دو منزل دیگر موجود می باشند. از متولیان سایت برای انتشار این عکس سپاسگزارم

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

www.amoleh.ir