مصاحبه محمدعلی توللی با چامه سرا -2

chamehsara1

مصاحبه محمدعلی توللی با زنده یاد چامه سرا – دهه 40

با تشکر از آقای سعید توللی به خاطر این که این عکس را برای کپی برداری در اختیار سایت گذاشتند

محمد علی توللی خبرنگار در حال مصاحبه با زنده یاد چامه سرا (شاعر)