عکس یادگاری دبستان فرهنگ سال ۱۳۴۹ عکس الیمستان سال ۱۳۳۹ الیمستان سال ۱۳۳۹ مرحوم حسن غفاری (سقا) سال ۴۸ معلمان دبستان فرهنگ آمل سال ۲۹-۲۸ عکس خانوادگی دهه ۳۰ رودخانه اداره برق دهه ۵۰ خانم متولی تکیه اسک  دهه چهل روستای رزکه دهه ۴۰ تا ۵۰ عکس یادگاری سال ۱۳۴۲-ییلاق سنگچال عکس یادگاری سال ۱۳۴۲ – ییلاق سنگچال شکل شاه در دوره قاجار سفر ناصرالدین شاه به لار سفر شکار ناصرالدین شاه به لار – سال ۱۲۶۹ مراسم عروسی روستای فیروزکلا سال ۱۳۴۴ عکس دسته جمعی سپاهی دانش دوره سی دهه ۵۰ گروه پیش آهنگی آمل دهه ۵۱ عکس یادگاری دبیرستان امام خمینی (پهلوی سابق)​ دهه ۵۰ دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی روستای دوتیره آمل بهمراه آموزگارشان دهه ۵۰ جمعی از دانش آموزان دبستان شهید قربان زاده بهمراه آموزگارشان دهه ۵۰

» افراد و شخصیت ها