عکس یادگاری اواخر دهه ۴۰ عکس یادگاری دهه ۵۰ زائران مشهد مقدس سال ۲۸/۱۲/۱۳۴۴ دامادو ساقدوش ۴/۸/۱۳۴۶ دانش آموزان دبیرستان ملک زاده ۴/۸/۱۳۴۳ برداشت آلوچه دهه ۵۰ مادربزرگ الحق که سلطانی ….سال ۱۳۴۰ رفقای با مرام سال ۱۳۳۵ قباله ازدواج سال ۱۳۱۲ پل معلق آمل دهه ۴۰ سپاهیان دانش دهه ۴۰ سرباز دهه ی ۲۰ سینما آرش و خلاصه ای از تاریخچه تاسیس سینما در امل اردوی دانش آموزی کرسنگ سال ۱۳۵۴ مسابقه دوستانه والیبال با تیم منتخب آموزشگاههای شهسوار (تنکابن) سال ۳۸ والبالیستهای سال ۱۳۳۷ ورزشکاران دانش آموز سال ۱۳۳۸ ورزشکاران آموزشگاههای آمل در مسابقات گنبد سال ۱۳۳۷ تیم والیبال قهرمان آموزشگاههای امل سال ۱۳۳۷ تیم والیبال آموزشگاه ها ی آمل سال ۱۳۳۷

» تصاویر