دوستان قدیم دهه ۲۰

11 دوستان قديم دهه 20

 

دوستان قدیم دهه ۲۰

از راست آقایان : مرحوم حاج تیمور منوچهری و مرحوم حاج محمد حسین قادی از (کسبه خوشنام آمل )

با تشکر از آقای محمد منوچهری

ارسال نظر در "دوستان قدیم دهه ۲۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر