عروس و داماد در چشمه غلغلی لار 1269 خورشیدی

عروس و داماد هداوندی در مرتع چشمه غلغلی لار که اکنون حتما نام دیگری دارد

سفر ناصرالدین شاه به لار – چشمه غلغلی لار – تیر 1269 خورشیدی

سواری ناصرالدین شاه از سیاه پلاس به پلور – تیر 1269 خورشیدی

سیاه پلاس منطقه ایست در جنوب لار و تقریبا بالای روستای ایرای لواسان بزرگ، که هم اکنون هم به همین نام خوانده می شود

سفر ناصرالدین شاه به لار – تیر 1269 خورشیدی