نانوایی سنگکی دهه چهل – خیابان امام رضا (ع) آمل

nanvari

نانوایی سنگکی دهه چهل – خیابان امام رضا (ع) آمل – روبروی شهربانی سابق

نفر سمت راست: آقای جواد غلامی   نفر سمت چپ نشسته روی صندلی: آقای ولی الله

بازدید محمدرضا پهلوی از دبیرستان – سال 1327

10s

ما منتظر عکس های قدیمی شما برای ثبت در این سایت هستیم

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

 

بازدید محمدرضا پهلوی سال 1327 عکس 4

16

 

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

www.amoleh.ir

 

 

آیت الله غروی – سال 1327 عکس 3

13-2

در صورتی که تمایل به ارائه عکس های قدیمی خود به سایت عکس های قدیمی آمل دارید لطفا با ما تماس بگیرید:

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

 

بازدید محمدرضا پهلوی سال 1327 – عکس 2

08

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

www.amoleh.ir

بازدید محمدرضا پهلوی از آمل سال 1327 عکس 1

11

بازدید شاه از آمل

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

 

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

 

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

 

www.amoleh.ir

 

کارت پستال کامل آب اسک – سال 1302

ab-ask-card-postal3

این کارت پستال در سایت حراجی ebay به حراج گذاشته شده است

http://www.ebay.com/itm/persia-iran-LARIDJAN-Asgue-abe-Garm-1923-Censor-Stamp-/230413167599

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

www.amoleh.ir