هیئت برگزاری مراسم عاشورای طایفه نیاکی نماز میت آیت اله حاج شیخ ابوالقاسم رجایی لیتکوهی قباله ازدواج – سال ۱۳۱۱ مسابقه خوانندگی دبیرستان پهلوی اجرای موسیقی خانه پیش آهنگ آمل گروه هنری پریش اجرای موسیقی دبیرستان پهلوی گروه تاتر آمل خانه پیش آهنگ یک پدربزرگ و نوه ها – ۱۳۴۸ گواهی مالکیت فاطمه سلطان خانم – ۱۲۶۴ خورشیدی آمل از فراز منبع دخانیات – ۱۳۴۰ پرتره با قلم سیاه – دوره رضاشاه خبرنگاران – ۱۳۴۰ رئیس سازمان پیشاهنگی آمل روزنامه پست تهران – ۱۳۴۴ اجرای تئاتر دانش آموزی – ۱۳۴۹ تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹ اقوز کا – ۱۳۴۸ سوپر – دهه ۴۰ مسجد جامع آمل – ۱۳۲۷

» 2013 » ژوئن