افتتاح حسینه حاج سید ابراهیم شاهاندشتی

eftetah-hoseinieh-shahandas

با تشکر از آقای رهام هاشمیان به خاطر فرستادن این عکس:

در این عکس پسران حاج سید ابراهیم شاهاندشتی و روسای عدلیه و بلدیه و بزرگان شهر   در اولین روز روضه خوانی در حسینه حاج سید ابراهیم  شاهاندشتی حضور دارند که عبارتند از حاج سید نصرالله ارباب (خاندان نبویان، نبوی…)   حاج سید حبیب الله، حاج سید عزیزالله  (خاندان هاشمی)  حاج سید لطف الله و حاج سید عبدالله (خاندان هاشمیان)