افتتاح حسینه حاج سید ابراهیم شاهاندشتی تاریخچه پزشکی آمل سند تولیت امام زاده تقی آمل اجرای موسیقی امامعلی حبیبی در آمل نمایشنامه جان نثار نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرد ورزشکاران دهه ۴۰ نمایشنامه سال ۴۰ نمایشنامه پاتوق تئاتر سال ۵۰ معافیت پزشکی – ۱۳۵۱ مقبره شمس آل رسول تعزیه دهه ۳۰ هتل  آمل نمایش نامه بچه ها و سگ ها بازدید پیش آهنگان سال ۴۲ اسامی خیرین سال ۱۳۲۷ بقعه حسن بن علی الناصرالحق نمایش نامه دام سال ۴۲

» 2013 » جولای