نخل گردانی رودبار – دهه 40

ashora-roodbar-nakhlgardani

 

مراسم نخل گردانی روستای رودبار عاشورای دهه 40—امروزه این مراسم با حضور نزدیک به چهل هزار نفر برگزار می شود

با تشکر از آقای ولایی برای در اختیار گذاشتن این عکس

 

کارکنان بانک ملي دهه 40

1

دهه 40کارکنان بانک ملي شعبه آمل : آقايان 1- ولي اله کاوه 2- طاهر نژاد 3- مقدس 4- طباطبايي

5-  نادري 6-دهقان  ؟ 7- بکتاش 8- شهرزاد 9- امير صالحي 10-حفاري  11- علايي بخش 12- محمد زاده 13- طباطبايي

14- محبي 15- جعفري 16- اسدپور 17- فرزاد 18- نوري 19- يداله کاوه 20-شهميرزادي  21- خيري 22- اعتضادي

23-اصلاني 24- شکوهي 25- خسروداد 26- ؟ 27- ؟ 28- فريدي  29- اسماعيل قناد  30- اسفندياري 31- لطيفي 32- عشقي

33- دريايي 34- وشتاني 35- داوود غلامي