مراسم عروسی روستای فیروزکلا سال ۱۳۴۴ صورت جمع و خرج اعانه حریق زدگان آمل سنئه ئیلان ئیل سال ۱۳۳۵-۱۳۳۶ عکس دسته جمعی سپاهی دانش دوره سی دهه ۵۰ گروه پیش آهنگی آمل دهه ۵۱ پوستر

» 2014 » آوریل