اجرای موسیقی در مراسم ۴ آبان ۱۳۴۶ تمرین گروه سرود – ۱۳۴۶ آبان تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تلم – بلیران ۱۳۵۰ مراسم سرودخوانی پیش آهنگان آمل ۱۳۴۰ سمینار دانش آموزان کلاس پنجم ۱۳۴۶ سال ۱۳۴۵ – رژه دانش آموزان دبیرستان پهلوی رژه دانش آموزان ۱۳۴۳ دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال ۱۳۳۹ کلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال ۱۳۳۹ کارت پایان خدمت سال ۱۳۵۴ عکس یادگاری سال ۱۳۴۲-ییلاق سنگچال عکس یادگاری سال ۱۳۴۲ – ییلاق سنگچال شکل شاه در دوره قاجار سفر ناصرالدین شاه به لار سفر شکار ناصرالدین شاه به لار – سال ۱۲۶۹

» 2014 » می