ورزش دانش آموزان در محوطه ی میر بزرگ سال 1314

10477880_1436742306589759_2

ورزش دانش آموزان دبستان دانش سال 1314 خورشیدی در محوطه ی میر بزرگ قبل از بازسازی

با سپاس از جناب آقای منوچهر دانشمند

 

عکس نوروزي در کنار سفره هفت سين سال 46

عکس نوروزي سال 46

 

عکس نوروزي سال 46

خانم ماهرخ -افسانه – پروانه – فريده و حميد آقا در ايوان پدري  منزل آقاي چراغعلي داوودي  شناسايي شده اند

با تشکر از خانم مريم حسين پور