آقای دکتر حکیمی – عهد پهلوی اول

45

مرحوم پیرزاد و دکتر حکیمی اولین پزشک مازندران در تصویر دیده میشوند

با تشکر از جناب آقای مهدی حکیمی برای در اختیار قرار دادن این عکس

کنسرت در سالن پیشاهنگی آمل سال 1350

FB_IMG_1437731081026

سال 1350

از راست آقای فرهاد مجد، سرکار خانم مهین مجتهد زاده، آقای یدالله شاملو، آقای اسماعیل امیر صالحی

با سپاس از جناب آقای اسماعیل امیر صالحی

آيت الله حاج ميرزا ابولحسن پيشنماز

 

 

آيت الله حاج ميرزا ابولحسن پيشنماز

 

آيت الله حاج ميرزا ابولحسن پيشنماز آملي

متولد سال 1280   و در روز 17 خرداد سال 1361 رحلت نموده و در امام زاده قاسم چاکسر حسينيه قديم دفن  شده اند

با تشکر  از آقاي عباس افتخاري