اجراي موسيقي 1350

اجراي موسيقي

 

 

اجراي کنسرت  موسيقي در سال 1350 در سالن نمايش و موسيقي پيشا هنگي آمل

از راست به چپ آقايان : استاد محمد رضا ساعت ساز (کمالي)

سرکار خانم مهوش اسلامي غلام رضا  ملکي فرامرز حاتم  اسماعيل امير صالحي